Mobile menu
Předávání praktického vědění a inspirativní setkávání

Předávání praktického vědění a inspirativní setkávání

Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o tom, co dělají. Jak cyklus vznikal, pro koho je určen či na jaké setkání se do konce roku ještě můžeme těšit přibližuje šéfredaktor měsíčníku Host Jan Němec. 

Centrum experimentálního divadla spolupracuje od ledna tohoto roku s časopisem HOST na sérii Host Masterclasses.  O co přesně jde a jak Vás tento koncept napadl?

Inspirovali jsme se projektem lectiones magistrales, který probíhá v zahraničí. Výrazné osobnosti v něm mluví o tom, co dělají. V ideálním případě by nemělo jít jen o řadovou přednášku, ale předávání nějakého praktického vědění, proto mluvíme o Masterclass. Chceme, aby naši hosté mluvili nejen o tom, co dělají, ale také jak to dělají.  

 


 
Doposud se na Sklepní scéně CED uskutečnily tři „masterclasses“ – s Terezou Matějčkovou, Martinem Marečkem a Kamilou Polívkovou. Jak probíhá výběr hostů a hostek? Jsou nějak přímo propojeni či propojené s časopisem Host?
 
Často jen volně. Tereza Matějčková je v redakční radě Hosta a občas k nám něco napíše, s Martinem Marečkem jsme loni přinesli titulní rozhovor. V Praze jsme měli Martina Kyšperského, který do Hosta psal sloupek o hudbě, a je to náš věrný čtenář, nebo spisovatele Marka Šindelku. Režisérka Kamila Polívková, jejíž masterclass se uskutečnila na Sklepní scéně v polovině října, si zase odskočila z hlavní scény Divadla Husa na provázku, kde zrovna zkouší novou inscenaci Nevyletět z Brna, je ze mě zkyslá srna. Spojitost s Hostem pro nás není rozhodující, oslovujeme zkrátka pro nás zajímavé představitele různých oborů. Už z toho výčtu je to vidět, co jméno, to jiná profese.

     
 

 

Pro jaké publikum jsou setkání ze série Host Masterclass určena?
 
Nejde o odborné fórum, vítáme širokou kulturní veřejnost a samozřejmě jsme rádi, když na masterclass přijdou studenti, jimž nabízíme vstup za polovinu. Je to například pro každého, kdo má rád kapelu Květy, ale nemá možnost povídat si s Martinem Kyšperským v kavárně o tom, jak písně píše a jak je kapela zkouší. Pro každého, koho zaujal dokument Martina Marečka Síla a chtěl by vědět, jak vnikal.    

 


 

 

 

Existuje nějaká reflexe jednotlivých setkání v Hostu? Plánujete další navázání na dílčí masterclasses?
 
Dál s nimi pracujeme v rámci našich podcastů, kde jsou sestříhané verze masterclass k dispozici. A samozřejmě i takto nějak vytváříme komunitu kolem časopisu. 

 

 

Na jaké hosty či hostky se můžeme do budoucna těšit?
 
Tento semestr se snažíme proniknout do Olomouce, a to konkrétně v rámci masterclass s tanečnicí a spisovatelkou Miřenkou Čechovou nebo filosofem Václavem Bělohradským. A v prosinci se vrátíme zase do Brna, host bude překvapením.  

 

 

Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek probíhající od ledna do dubna 2023, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o tom, co dělají. Není to obyčejná přednáška na zadané téma. Během masterclass se předává osobní zkušenost, kterou výrazná osobnost kulturního života udělala během své profesní kariéry. Nechceme teorie ani názory, chceme vtělené vědění. Host Masterclasses má za cíl formulovat přesvědčení, principy a metody, které často zůstávají v pozadí toho, čím se tvůrčí lidé zabývají. Návštěvníci by si kromě vhledu do tvůrčího procesu konkrétní osobnosti měli odnést také určitou představu, jak se sami ve svém oboru rozvíjet.

 

 

Host je literární měsíčník se slavnou tradicí od roku 1921 a ještě slavnější přítomností od roku 1985. Každé číslo tvoří zhruba sto stran věnovaných současné i klasické literatuře, důležitým informacím o nových knihách, začínajících i renomovaných spisovatelích, kritickému hodnocení knižní produkce a zamyšlení nad trendy, fenomény a kauzami, které hýbou literárním i kulturním světem. 

 


 
 

english