Časopis CEDIT

CEDIT navazuje na tradici (nejen) avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezónních programů divadel, které stály na pomezí mezi tvorbou a její reflexí.

CEDIT je textovou platformou pro kontexty tvorby Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Organickou strukturu každého čísla protkává centrální téma.

CEDIT umožňuje nahlédnout pod ruce tvůrcům a do nitra umělecké tvorby. CEDIT má být zřídlem, zdrojem, inspirací a kontextem. CEDIT myslí divadlo textem.

Čísla časopisu CEDIT:
Prostory dialogu
CEDIT 02
Změna klimatu
CEDIT 01