Historie

Idea Centra experimentálního divadla vznikla v roce 1986 jako dramaturgický projekt Divadla na provázku vytvořený pro nový areál budov. Později k němu bylo přizváno i HaDivadlo a projekt byl rozvíjen dál pouze v teoretické rovině, protože šance, že by byl uveden ve skutečnost, byla v období komunistické totality pouze teoretická. Společenská změna v roce 1989 však poskytla nové možnosti i pro tento projekt. Hned na počátku roku 1990 bylo tedy Centrum experimentálního divadla vyhlášeno, obě divadla tak pojmenovala svoje spojení prozatím pouze jen ve svazku tehdejšího Zemského (dnes Národního) divadla v Brně a Centrum zahájilo svou činnost především na poli zahraničních vztahů. Jako samostatná organizace zřizovaná městem Brnem pak bylo uvedeno v skutečnost k 1. 1. 1992. Od této chvíle pak působí CED v budově Domu pánů z Fanalu na Zelném trhu 9 v Brně a mimo činnosti divadelních souborů rozvíjí další aktivitu - Projekt CED, což je vlastně třetí umělecký projekt stojící vedle Divadla Husa na provázku a HaDivadla.

Doposud se daří realizovat hlavní cíle, které si CED předsevzal při svém vzniku. Oba divadelní soubory nejen rozvíjí svůj program, ale vstupují i do nových pokusů dramaturgických i formálních. Ve své "samostatné" činnosti - Projektu CED se každoročně realizuje mnoho různorodých kulturních a divadelních akcí, uměleckých výstav a Projekt CED tak doplňuje divadelní činnost obou divadelních souborů.
 
V roce 2005 se statutární součástí Centra experimentálního divadla stalo Divadlo U stolu, které realizuje svoji činnost na Sklepní scéně v rámci Projektu CED.
 
Idea
Centrum experimentálního divadla je nejen svazkem dvou divadel rozvíjejících se vedle sebe a pod svými vlastními jmény své vyhraněné tvůrčí programy ale chce postupně dle možností poskytovat dočasné přístřeší jiným pokusům, chce ve svých divadelních prostorách hostit příbuzná divadla česká i zahraniční, chce být prostorem pro mezinárodní festivaly a duchovním podnikem, v němž tvorba divadelní je sice vřícím epicentrem, který však svou aktivitu rozvíjí i v širším kulturním prostoru.
 
Centrum experimentálního divadla zastřešuje projekty všech druhů umění, alternativní kultury, projekty výzkumné v oblasti kulturních tradic, projekty filozofické, antropologické, umělecko a sociálně historické i projekty vzdělávací na okrajích humanitních věd. Hledá jejich příbuznosti, spojení a přesahy.
 
Toto brněnské, československé a středoevropské kulturní centrum by vždy chtělo působit dvěma směry - chtělo by vyzařovat i absorbovat. Experimentální variace na středoevropskou kulturní tradici by se zde měly představovat československé veřejnosti, Evropě a světu, stejně jako evropská a světová umělecká a kulturní hnutí, tendence a ideje by se tu měly zjevovat střední Evropě.