Mobile menu
30 CED

30 CED

Před 30 lety vydal Úřad města Brna (kancelář primátora) první zřizovací listinu Centra experimentálního divadla, vymezující dobu zřízení tohoto právního subjektu od ledna 1992.

Vymezení účelu a předmětu činností bylo vymezeno takto: „Poskytování kulturních služeb v oblasti divadelnictví/ divadelní tvorba, pořádání a organizování divadelních festivalů zaměřených na studiové experimentální scény, vyhledávání a garance vznikajících kvalitních experimentálních aktivit."

V průběhu celého roku 1992 a 1993 pak docházelo k různým událostem, kterými Centrum experimentálního divadla vstoupilo do veřejného života: vyvázání HaDivadlo a Divadlo Husa na provázku ze svazku Zemského divadla v Brně; Otevření dveří Domu Pánů z Fanalu; inscenace-happening Posledních 24 hodin po 24 letech a následný Husí pochod; převzetí vedení Centra experimentálního divadla zkolaudovaného areálu na Zelném trhu 9 a jeho slavnostní otevření; zahájení mezinárodního festivalu Divadlo v pohybu (IV); …

 


Myšlenka založení Centra sahá dokonce již do roku 1986, kdy byla vize CEDu poprvé formulována jako dramaturgický model. Organizační podoba byla následně soustavně připravována od roku 1987. Při připomínání založení Centra experimentálního divadla je proto potřeba brát v úvahu jeho procesuální charakter, v jehož rámci by odkazování k jediné události představovalo příliš reduktivní pohled.

 

 

PROGRAM OSLAV

1. 10. 2022

Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu 9

 

CED: Tvorba budoucnosti 

Instalace ve vstupním foyer nabízí pohled na možnou budoucnost Centra experimentálního divadla a jeho tří scén prostřednictvím přestavby areálu na Zelném trhu. Tento imaginární návrh ideální divadelní stavby a jejího využívání je dílem společné práce zaměstnanců CED. Vychází z jejich utopických, snových, ale i praktických představ a návrhů možných řešení, jak by měla vypadat, čemu i komu by měla sloužit kulturní a umělecká instituce za třicet let.

Foyer Domu pánů z Fanalu

 

15:00 - 18:00 Kousek CEDu

Malé i velké vzácnosti z dílen, skříní a šatníků těch, kdo pro vás CED vytvářejí.

provázek.dvůr 

 


15:00 O budovách a lidech I.

Prohlídka areálu Centra experimentálního divadla a Divadla Husa na provázku jinak. 

 


15:00 - 18:00 Divadlo pro všechny

Jaké hodnoty současná česká divadla přináší? Jaké bariéry v současném divadle cítíme? Společné sdílení myšlenek, pocitů a nápadů v sérii diskuzí a her  na téma divadla budoucnosti.

Studio CED

 


17:00 O budovách a lidech II

Prohlídka areálu Centra experimentálního divadla a Divadla Husa na provázku jinak. 

 

 

18:00 Představení Časopisu CEDIT

Petr Kubala a Jakub Liška představí nové vydání časopisu CEDIT: Kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla.

provázek.dvůr

 

 

18:00 Historie (v) prostoru

Vernisáž výstavy archivu Centra experimentálního divadla s pozvanými pamětníky.

Sklepní scéna CED

 


19:00 Obývák paměti

Osobnosti, které byly u prvních krůčků Centra experimentálního divadla, v publiku otevřeném rozhovoru s provázkovskou herečkou Terezou Volánkovou. 

provázek.dvůr

 


20:30 SETKÁNÍ / KOLEKTIVNÍ PORTRÉT KULTURNÍ INSTITUCE 

30 let symbolizovaných třiceti současnými i minulými zaměstnanci Centra experimentálního divadla a jejich střípky minutových vzpomínek na malé i velké události spojené s životem této instituce. Neformální mozaika perspektiv, vkusů a humorů rekonstruující unikátnost i pluralitu CEDu s pozadím hudebního doprovodu Tomáše Vtípila a Michala Cába, a obrazovým materiálem z osobních archivů. Následuje koncert kapely B4.

režie: Ivan Buraj 

Velký sál Divadla Husa na provázku

 

 

 

english