Mobile menu
CED_OBSERVER 04

CED_OBSERVER 04

CED_observer je výzkumná stáž, kterou Centrum experimentálního divadla od roku 2020 nabízí studujícím vysokých škol. CED tímto navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Během jara 2022 se stáž uskuteční již počtvrté, tentokrát na téma Vrstvení těla: tělesnost v digitální kultuře. Stáží provede Andrijana Trpković

 

Vrstvení těla: tělesnost v digitální kultuře


Vývoj lidské společnosti je nikdy nekončící proces, nicméně pandemie covidu nás uvrhla do nepředvídatelné nejistoty a možná až příliš rychlé transformace. Žijeme v posthumanistické éře, kdy veškerou lidskou činnost ovlivňuje informatika. Přirozeně měníme například ekonomiku a systémy prostřednictvím digitální evoluce – současně si však plně neuvědomujeme, jak se proměňujeme my sami, a jakou moc má technologie nad našimi životy.

Denně jsme „připojení“ a používáme technologické nástroje a stroje, ale nesledujeme, jaký vliv má tato všednodenní rutina na naše kognitivní a tělesné systémy. Tato doba vyžaduje radikální postoje, a umění nám pomáhá k základní funkci doprovázející tento překotný rozvoj – ke kritickému myšlení a odstupu od sebe sama.

Polyperspektiva potřebná k ohledání vlivu digitálních technologií na tělesnost by mohla v dramaturgii performativního díla spočívat v přístupu tzv. komplexní vědecké práce (Gesamtwissenschaftwerk), tedy v propojení současné kulturologie, antropologie, sociologie, psychologie, klimatologie do jedné divadelní laboratoře.

V rámci laboratoře CED_Observer 04 se pokusíme najít možné odpovědi na tyto otázky: Jak dnes v kontextu digitálních technologií vnímáme sami sebe, své emoce a svá těla? Jak se cítíme v životních rolích ovlivněných specifiky této doby a jak v rolích tvůrců a diváků?  Jak se proměňuje vlivem digitálních technologií kultura společnosti?

Společné uvažování nad těmito tématy v závěru proměníme v akci, jejíž konkrétní podoba vykrystalizuje v průběhu laboratoře.

Termín: duben 2022 – červen 2022 (cca 9 společných setkání a individuální příprava)

 

Podmínky přihlášení: Pokud byste se rádi přihlásili, zašlete nám prosím stručný motivační dopis (o rozsahu cca 1 normostrana) obsahující krátké představení sebe a toho, čím se zabýváte, a shrnutí, proč a z jakých perspektiv vás téma tělesnosti a digitálních technologií zajímá.

Motivační dopis posílejte na e-mailovou adresu cedit@ced-brno.cz do 14. 3. 2022.

Do 6. 3. 2022 vám potvrdíme účast a zašleme přesný harmonogram úvodního setkání a celé laboratoře.

 

Podmínky účasti: Účast pokud možno na všech setkáních, spolupráce na závěrečném výstupu, ukončené očkování a negativní výsledek antigenního testu na Covid 19 před každým setkáním.

Laboratoře se mohou zúčastnit studující jakéhokoliv vysokoškolského oboru či střední školy. Účast není finančně honorovaná, ale lze si ji vykázat v rámci příslušného předmětu či praktické stáže v kurikulu vašeho studia. 

 

Provázející: Andrijana Trpković pochází ze srbského Bělehradu. Během balkánského konfliktu odjela do Prahy, kde vystudovala kostýmní a scénografickou tvorbu a v roce 2014 získala magisterský titul v oboru scénografie na DAMU. Poté asistovala v Schauspielhaus Zürich, Theater Neumarkt a Volkstheater Wien. Následně spolupracovala na mnoha divadelních, filmových a televizních inscenacích. Mezi její významné projekty patří celovečerní film Špína režisérky Terezy Nvotové, který měl premiéru na MFF Rotterdam a získal celkem 22 cen. Jejich druhý celovečerní film Svetlonoc bude mít premiéru na jaře 2022.

Svůj profesní život Andrijana stále dělí mezi divadlo a film a působí v České republice, na Slovensku, v Srbsku a německy mluvících zemích. V divadelním prostředí experimentuje s novými formami současného divadla a audiovizuální performance a je součástí divadelní skupiny Kolonie, jejíž inscenace se často zabývají aktuálními politickými, sociálními a kulturními tématy. Monodrama One night stand/Up!, kterým debutovala jako autorka je autentickým dílem vycházejícím z její osobní válečné zkušenosti. Její druhá hra Smíšené pocity právě vzniká a vydává se do temných zákoutí a vlivů digitálních návyků na lidské vztahy, těla, emoce a psychiku. V současné době je uprostřed výzkumu a pracuje na své doktorské práci s názvem Divadlo v digitální době, přičemž je součástí katedry divadelní vědy na FF UK v Praze.

Své úvahy k tématu laboratoře CED_Observe 04 – Vrstvení těla: tělesnost v digitální kultuře formulovala pro internetový blog podhoubi.com v článcích Trilogie o divadle ve spojení s novými technologiemi:

https://www.podhoubi.com/post/kdo-se-boj%C3%AD-nesm%C3%AD-do-virtu%C3%A1ln%C3%ADho-lesa-d%C3%ADl-i

Plagát

Fotografie z akce

english