Mobile menu
Kulatý stůl 02:  Kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera

Kulatý stůl 02: Kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na druhé z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera. Uskuteční se u příležitosti projekce nového dokumentu Juraje Nvoty Múdry blázon – Peter Scherhaufer v Divadle Husa na provázku v pátek 5. listopadu 2021.

Za účelem reflexe díla Petera Scherhaufera jsme oslovili šest hostů z řad divadelních praktiků i teoretiků, aby neformálně pohovořili o svých výzkumech a přímých zkušenostech spojených se Scherhauferovou uměleckou tvorbou.

Pozvané řečníky a řečnice jsme rozdělili do tematických bloků, přičemž po každém z nich bude následovat moderovaná diskuse.  Samostatnou část programu tvoří i lektorský úvod autora dokumentu Múdry blázon – Peter Scherhaufer režiséra Juraje Nvoty.


S připravenými příspěvky vystoupí:

BLOK I 16:00 - 17:20

16:05 Pavel Baďura – Karamazovci: rekonstrukce inscenace prostřednictvím komiksové knihy

16:20 Veronika Valentová – Pedagogická a teoretická činnost Petera Scherhaufera

16:40 prof. Miloš Štědroň – Peter Scherhaufer a hudba

17:00 DISKUSE


BLOK II 17:30 - 18:30 

17:35 prof. Dagmar Inštitorisová – Velké projekty Petera Scherhaufera na Slovensku

17:55 Jozef Krasula – Vliv Petera Scherhaufera na slovenské amatérské divadlo

18:15 DISKUSE 


BLOK III 18:30 - 18:50 

18:30 Juraj Nvota – Lektorský úvod k vlastnímu filmu Múdry blázon – Peter Scherhaufer


Během setkání se mj. dozvíte, jaký materiál Archiv CEDu nabízí; jak jej lze uchopit a odborně zpracovat; jaké jsou možnosti studia současného divadla; jaké různé podoby může mít divadelně zaměřený výzkum. 

Setkání se uskuteční v pátek 5. listopadu od 16:00 ve foyer Divadla Husa na provázku. Od 19:00 bude následovat projekce filmu Múdry blázon – Peter Scherhaufer na hlavním sále divadla. Vstup zdarma.  

Těšíme se na setkání s Vámi!

PDF
Plakát
PDF
Stáhnout
english