Mobile menu
Příležitost roku: Brněnský Terén se pojede učit do Berlína i Kluže

Příležitost roku: Brněnský Terén se pojede učit do Berlína i Kluže

Vyjet ven, vyzkoušet si něco nového, ocitnout se v novém prostředí, které v lecčems funguje jinak, než jak to známe u nás. Pro posun v životě to potřebujeme všichni. A pro posun ve své tvorbě to potřebují i umělci. Právě proto se Terén, jedna ze scén Centra experimentálního divadla, ucházela o projekt Kreativní Evropy Perform Europe. A v obrovské konkurenci uspěla. Tvůrce teď čekají výjezdy do Berlína a rumunské Kluže a poznávání toho, jak různě může experimentální umění vypadat.

Terén uspěl v náročném vícekolovém řízení, ve kterém nejdříve z 1327 subjektů vybrali 508 do druhého kola. Nejen „klasických“ divadel, ale také individuálních autorů, uměleckých center nebo festivalů v oblasti scénického umění. Ti všichni museli formulovat svoji představu o inovativní a udržitelné přeshraniční spolupráci a ukázat, že jejich tvorba má přeshraniční hodnotu. Finanční podporu nakonec získalo 19 subjektů a mezi nimi právě i Terén, který tak může uvést dvě své produkce v Německu a v Rumunsku. „Mobilita děl scénického umění je vysoce nákladná, a protože jsme svázaní rozpočtem, nepodařilo by se nám prezentovat naše produkce v daném rozměru. To teď ale můžeme a pobyty jsou navíc spojené s mikrorezidencemi našich tvůrců. Efekt pobytů se tak projeví na více úrovních,“ těší Kristínu Čajkovičovou, koordinátorku projektů Terénu.

Místa, kde se budou projekty uvádět, nejsou vybraná náhodně. Zástupci Terénu hledali partnery, se kterými pro sebe budou mít nejen vzájemné umělecké pochopení, ale budou si rozumět i lidsky. „Jistě, mohli jsme usilovat jenom o spojení se západní Evropou a velkými festivaly, ale to by nám přišlo krátkozraké,“ říká Čajkovičová víc ke spolupráci s nezávislým produkčním centrem Tatwerk v Berlíně a rumunským Tranzit House, který v Kluži funguje jako kulturní instituce na místě bývalé synagogy.

Perform Europe má umělce a profesionály z oblasti kultury motivovat k inovativním přístupům v mezinárodní spolupráci, dělat přeshraniční prezentaci scénických uměleckých děl inkluzivnější, udržitelnější a vyváženější, a to prostřednictvím testování nových přístupů.

Dva partneři v projektu slibují různorodost zážitků, každý z nich totiž podle Čajkovičové funguje jinak: „Tatwerk je produkční centrum, kterému se díky jeho dlouhodobé činnosti podařilo etablovat na evropské scéně. Potýká se ale s vlastními problémy, protože jakékoliv finance musí fundraisovat. Nás i zástupce Tatwerku těší, že díky projektu máme možnost proniknout na sousedskou scénu. Kolegové v Tranzitu se naopak snaží vytvořit sociálně kulturní centrum a stát se integrální součástí města, aby lidé víc vnímali jeho přítomnost. To máme společné. Spolupráce tak dá hodně nám všem.“

Uvádět za hranicemi Česka se budou dva projekty Terénu – Insider a Reality Surfing. Insider je performance pro jednoho diváka, ve které se umělecký tým s pomocí techniky pro virtuální realitu snaží vytvořit konflikt virtuální a fyzické skutečnosti. „Nechává nás tak přemýšlet nad tím, co vnímáme jako realitu a jak prožíváme svoji tělesnost. Vnímání věcí v obou prostředích se totiž liší, takže výsledkem je hluboký kognitivní experiment, kterým performerky diváka provádí,“ popisuje Čajkovičová. Reality Surfing je naopak vizuální performance založená na živém budování scénografie. Na začátku diváky vítá jen jednoduchá scéna, kde performerky vytvářejí scénografii pomocí objektů, které postupně přinášejí. Mění tak kontext, nechávají vyniknout vlastnosti objektů a žít je vlastním životem.

Být součástí Perform Europe dává smysl i z dalších důvodů. Doporučení, která vzniknou na základě zkušeností letošních účastníků budou formovat dílčí dotační programy Kreativní Evropy, operačního programu Evropské unie, ve kterém je na období mezi lety 2021 a 2027 alokováno 2,44 miliardy eur. Zařazení do prestižní přehlídky znamená navíc pro Terén založený koncem roku 2019 významný úspěch na evropské divadelní scéně a také další krok k jeho rozvoji. Všechny projekty podpořené v rámci Perform Europe můžete najít přehledně představené v online katalogu.česky