Knihovna

Vedoucí: Marie Kvapilová
Email: knihovna@ced-brno.cz
Telefon: 542 123 432
 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je knihovna až do odvolání uzavřena pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba:
Út:  9:00 - 12:00
St: 9:00 - 15:00
Pá: 9:00 - 12:00

Z kapacitních důvodů žádáme badatele a čtenáře, aby své návštěvy ohlásili dopředu na výše uvedený e-mail.

Knihovna Centra experimentálního divadla je nově vybudovanou knihovnou, která je pro veřejnost otevřena, spolu s archivem Divadla Husa na provázku a archivem CED, od prosince 1997. Fond obsahuje více než 4500 svazků teatrologické literatury, literatury z příbuzných oborů, divadelní hry, periodika, beletrie a také scénáře a programy DHNP. K dispozici je i fond programů divadelních festivalů z více než 20 zemí. Archiv DHNP uchovává dokumentaci k 200 realizovaným inscenacím (scénáře, programy, výstřižky, videokazety, plakáty), paradivadelním akcím a zájezdům divadla.

Archiv CED dokumentuje pořádané akce (výstavy, představení hostujících divadel, přednášky, koncerty).

Knihovna se řídí knihovním řádem. Knihovna poskytuje také veřejné knihovnické a informační služby, včetně služeb kopírovacích. Ceny těcho služeb jsou uvedeny v sazebníku úhrad knihovny. Informace o ochraně osobních údajů najdete v příloze knihovního řádu.
 
Online knihovní katalog se nachází na knihovna.ced-brno.cz.