Mobile menu

Otevíráme knihovnu pro veřejnost

Knihovna je přístupná badatelům v níže uvedených návštěvních hodinách, při dodržení všech aktuálně platných protiepidemiologických opatření, a to za zpřísněných hygienických podmínek.

Z tohoto důvodu, a s ohledem na kapacitní možnosti, je nezbytné návštěvu a její důvod s dostatečným předstihem oznámit na níže uvedenou kontaktní adresu.

knihovna@ced-brno.cz

Návštěvy bez předchozího elektronického objednání nebudou do archivu vpuštěny.

  • Zelný trh 9
  • Brno
otvírací doba
  • út9–12
  • čt9–15
  • 9–12

Prosíme o dodržování všech aktuálně platných protiepidemiologických opatření. Těšíme se na naši návštěvu!

Kontaktní osoby

Historie a současnost

Knihovna a archiv CED jsou těsně propojeny s původní koncepcí Centra experimentálního divadla, které bylo otevřeno v roce 1992 v budově Domu pánů z Fanalu na Zelném trhu v Brně. Hlavním cílem pracoviště je archivovat dokumenty všech uměleckých středisek CED a vytvářet knihovní fond zaměřený především na alternativní divadlo.

Knihovna samotná se začala budovat už v roce 1995, slavnostně byla otevřena v prosinci 1997. Její základ tvořily svazky z původní knihovny Divadla Husa na provázku, knihy zakoupené CED v období 1992–1995 a publikace darované Velvyslanectvím Spojených států amerických. Knihovna je určena odborné i laické veřejnosti, z velké většiny studentům odborných škol, ale také odborným badatelům.

K dispozici jsou 3 studijní místa a jedno PC.

Knihovní fond se skládá z odborné divadelní literatury profilované především na alternativní divadlo a jeho historii a teorii, poskytuje ale také všeobecnou teatrologickou studijní základnu ve formě základních divadelně vědných teoretických publikací, historiografických studií, teatrologických příruček a slovníků. Mimo ně obsahuje přes 500 svazků divadelních her, kolem 200 svazků beletrie (jedná se o literární předlohy, z nichž při tvorbě scénářů tvůrci vycházeli), disponuje rozsáhlým fondem divadelních periodik a také fondem scénářů a programů Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Divadla U stolu a dalších uměleckých středisek Centra experimentálního divadla.

Knihovna je členem Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí SIBMAS.

Archiv CED obsahuje

Dokumentace akcí pořádaných CED
(představení hostujících divadel, výstav, přednášek a koncertů).

Archiv Divadla Husa na provázku a archiv Divadla U stolu
(scénáře, programy, výstřižky, fotografie, plakáty a videokazety k inscenacím, v případě DHNP i k paradivadelním akcím a zájezdům).

Částečný archiv HaDivadla.
Částečný archiv Studia Dům.
Archiv platformy Terén (vznik v roce 2019).

english