Alžbětinská scéna

Alžbětinská "venkovní " scéna propojuje obě budovy, ale zároveň je samostatnou otevřenou scénou, kterou obklopují zastřešené ochozy. V měsících červnu a září zde můžete shlédnout některé naše inscenace (samozřejmě Krále Leara, dále Cirkus aneb Se mnou Smrt a kůň). V případě deštivého počasí je připravena mobilní (shrnovací) střecha. Kapacita Alžbětinské scény je přibližně 250 míst.

Venkovní scéna, vybavena základním zvukovám a světelným parkem.