Mobile menu

časopis

Kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla

Centrum experimentálního divadla vydává vlastní časopis s názvem CEDIT. Čtvrtletník byl založen v roce 2019 a je důležitým prostorem pro přemýšlení o divadle, umění, kultuře, ale i o tématech, která nás zajímají.

Redakce

Redakce představuje kolektivní vedení časopisu. Skládá se ze stálého interního týmu a z proměnlivého týmu externího. Redakce jako celek konsenzuálně vybírá a vytváří textový obsah CEDITu. Spolupracuje s autory autorkami, stážisty a stážistkami s nimiž připravuje tištěná čísla CEDITu, která se drží tematicky sevřené koncepce.

CEDIT je otevřen spolupráci s kýmkoliv. Pokud tedy máte námět na článek či pokud chcete v CEDITu něco publikovat, neváhejte nám napsat na cedit@ced-brno.cz. Jsme otevření různým typům spoluprací ve formě autorství, stáží, kooperací, koprodukcí atp.

Interní redakční tým

Josefína Formanová (*1992) vystudovala filosofii na FF UK a v současnosti je zde doktorandkou. V roce 2021 obdržela za původní esej v českém jazyce Cenu Toma Stopparda.

Petr Kubala (*1988) vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a v současné době pracuje jako výzkumník v sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., kde se v oddělení socioekonomie bydlení zabývá trajektoriemi bydlení mladých dospělých, participativním bydlením a globální krizí dostupnosti bydlení. Tematicky je však rozkročen mezi sociologii bydlení a divadlo, protože svou experimentálně psanou dizertaci založil na dlouhodobém etnografickém výzkumu právě v divadelním prostředí.

Jakub Liška (*1994) vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla, především institucionálními, sociálními a kulturními podmínkami, které ovlivňují či spoluurčují utváření divadelní dramaturgie.

Externí redakční tým

Viktória Citráková (*1999) vystudovala teorii interaktivních médií, nyní studuje performance na FaVU VUT. Pohybuje se v prostředí literatury. Publikovala v časopisech Dotyky (2016) a Vertigo (2018). Organizuje workshopy automatického psaní a v roce 2020 iniciovala založení ne-umělecké platformy Kontrakolektiv. Momentálně pracuje jako koordinátorka projektů v Terénu a dobrovolnicky se angažuje v neziskové organizaci NaZemi.

Barbora Liška (*1993) vystudovala divadelní vědu a germanistiku na MU. Dlouhodobě se zabývá performancí, pohybovým divadlem a divadelním tancem, čemuž věnuje i svůj disertační výzkum. Zabývá se též popularizací divadla mezi středoškolskými studenty mimo jiné v rámci projektu juniorské univerzity DiFa JAMU a coby lektorka dramaturgie v brněnském HaDivadle. V současné době vede stáž CED_observer.

Stážové místo

V redakčním týmu je jedno stážové místo, které se pojí ke každému číslu CEDITu. V roce 2024 je dosud otevřeno stážové místo u CEDITu 15 a CEDITu 16. První číslo roku, CEDIT 14, vzniká formou otevřené redakce ve spolupráci s CED_observerem.

Redaktorský kolektiv (Barbora Liška, Jakub Liška a Petr Kubala) byl oceněn Cenou divadelních novin za sezonu 2020/2021 v Kategorie Publikační počin v oblasti divadla.

Art-direkce

Artdirektorem a grafickým designérem CEDITu je Jan Brož. Vytváří vizuál a sazbu každého čísla CEDITu a zve ke spolupráci hostující výtvarnice, které pro časopis připravují orginální vizuální materiály. 

Inspirační rada CEDITu

Tvoří ji zástupkyně a zástupci redakce, vedení CEDu a jeho tří scén – Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Rada slouží jako inspirační a reflexní prostor CEDu.

V současné době jsou členkami a členy inspirační rady: Ivan Buraj (HaDivadlo), Matyáš Dlab (Terén), Lukáš Jiřička (Terén), Viktorie Knotková (DHNP), Petr Kubala (CEDIT), Barbora Liška (CEDIT), Jakub Liška (CEDIT), Miroslav Oščatka (CED) a Martin Sládeček (DHNP).

CEDIT vydává Centrum experimentálního divadla, p. o. [IČ: 00400921] a vychází třikrát ročně.
ISSN: 2694-7765 MK ČR E 237

E-mail: cedit@ced-brno.cz
Instagram: cedit_ced
Facebook: cedit_ced

Články

large

Musíme aktivně přispívat k proměně světa
CEDIT_online

S americkou tanečnicí a pedagožkou Arawanou Hayashi o její metodě Social Presencing Theater, hledání pozitivity v současném světě a vnášení umění do každodenního života

Jakub Liška
Více
large

„Jestli má být umění relevantní, tak v tom, jaká témata přináší. Nerůst je jedním z nich,“ vraví Eva Fraňková
CEDIT_online

Otázky o kultúre udržateľnosti sa v umeleckej sfére otvárajú čoraz častejšie. Jeden z naratívov, ako sa o environmentálnej téme baviť, je „nerůst“ – model návrhov a politík smerujúci k sociálnej a ekologickej transformácií spoločnosti, postavený na kritike kapitalizmu.

Nerastové myšlienky nachádzajú svojich zástupcov aj v kultúre, o čom svedčí napr. otevřený dopis ministru kultury alebo nerůstová sezona v HaDivadle. Dôležitým míľnikom pre domáce nerastové hnutie bolo zorganizovanie prvej medzinárodnej konferencie o nerůstu v Česku, ktorá prebehla na jeseň 2022 v Brne.

O konferenci a o tom, prečo je dôležité diskutovať environmentálne otázky naprieč obormi, sme se bavili s Evou Fraňkovou – odborníčkou na ekologickú ekonómiu, nerastovou popularizátorkou a odbornou asistentkou na Katedře environmentálních studii FSS MU.

Viktória Citráková
Více
large

Hologramová praxe
CEDIT_online

Rozhovor s Cassie Thornton a Magdalenou Jadwigou Härtelovou o projektu Hologram.

Jakub Liška
Více
large

Vzájemná zodpovědnost na jevišti i v běžném životě
CEDIT_online

Rozhovor s divadelní režisérkou a pedagožkou Janou Svobodou o dokumentárním divadle, metodě Úhly pohledu a divadle social-specific.

Iva Heribanová
Více
large

Tělo v práci
CEDIT 06

Úryvky z knihy filosofky a teoretičky umění Bojany Kunst Artist at Work: Proximity of Art and Capitalism vybral a přeložil Petr Kubala.

Bojana Kunst
Více
large

Imaginace jako sval
CEDIT 07

Rozhovor s Magdalenou Šipka, Martinem Tománkem a Danem Vykoukalem o projektu Futuropolis vedla Barbora Liška. Úvod k rozhovoru napsala Barbora Kleinhamplová.

Barbora Liška, Barbora Kleinhamplová
Více
large

O škárach, kýchnutí a obnaženej existencii
CEDIT_online

Rozhovor s režisérom Jiřím Austerlitzom

Viktória Citráková
Více
large

Staré pořádky jsou neudržitelné, nejen v divadle
CEDIT_online

Rozhovor s Agatou Adamieckou Sitek o progresivním divadelním hnutí, feminismu a změnách na polských divadelních školách

Jakub Liška, Kateřina Stündlová
Více
large

Rasismus a sexismus v uměleckém vzdělávání: subjektivní mapování
CEDIT_online

Vysoké umělecké školy nabízejí studujícím podnětné a bezpečné prostředí, v němž mohou svobodně rozvíjet své umělecké schopnosti a vize. Taková je přinejmenším idea. V praxi však umělecké školy každodenně zápasí s různými formami sexismu a rasismu. To dokládají svědectví, která posbíraly Anissa Boujdaini a Ilse Ghekiere mezi studujícími a vyučujícími různých vlámských uměleckých škol.

Ilse Ghekiere, Anissa Boujdaini
Více
large

Granát, atomová bomba, shnilá jablka
CEDIT_online

Studie se pokouší zmapovat prostor diskuse kolem iniciativy #nemusíštovydržet v roce 2021. Vychází z analýzy 230 normostran textu a 1100 minut audiovizuálních materiálů.

Josefína Formanová, Petr Kubala, Jakub Liška, Kateřina Stündlová
Více
large

Nahradí-li se konkrétní člověk jiným, systémový problém nezmizí
CEDIT 08

Rozhovor se stand-up duem výzkumnic Kateřinou Liškovou a Lucií Jarkovskou o nedorozumění ohledně systémovosti problémů, na které poukázala studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. 

Petr Kubala
Více
large

Z Wu-chanu přes Alpy až k nám do České republiky
CEDIT 06

Romská spisovatelka Eva Danišová shrnula první rok pandemie COVID-19 jednou větou.

Eva Danišová
Více
large

O nepravých svobodách a pravé svobodě
CEDIT 05

Esej německého slavisty a literárního překladatele, zakladatele brněnského klezmer souboru HaChucpa a dlouholetého pedagoga JAMU o pojmu svobody v současné společnosti, o (uměleckém) vzdělávání ke svobodě a "pravé" globalizaci.

Wolf Spitzbardt
Více
large

Potřebujeme tu otázku položit jinak
CEDIT 04

Rozhovor s filozofkou Alicí Koubovou o performanci, společenské roli kultury a etice péče

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Sociální odstup je protikladem divadla
CEDIT 03

Karanténní opatření velí držet se v dostatečné vzdálenosti od ostatních a sdílet prostor s co nejmenším možným počtem lidí. „Sociální odstup“ je heslo dnešních dnů, doslovně přeložené z anglického „social distancing“ a podivně nepřesné, neboť se jedná zejména o odstup fyzický. Sociální odstup by totiž znamenal i popření společenské solidarity, která je naopak dnes mimořádně důležitá. Do důsledku aplikovaný sociální odstup je zároveň pravým opakem divadla.

Barbora Schnelle
Více
large

Znovu promýšlet lidská práva
CEDIT 03

Rozhovor s Annou Šabatovou o živém odkazu Charty 77 a budoucnosti lidských práv.

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Reflexe: VZTAHY FUNDUS UTOPIE
CEDIT 07 příloha

Speciální příloha CEDITu 07, v níž kurátorská trojice reflektuje Salón české scénografie VZTAHY FUNDUS UTOPIE

Amálie Bulandrová, Anna Chrtková a Jan Matýsek
Více
large

Divadlo jako (sebe)reflexe
CEDIT 02

Některá divadla budují svůj úspěch na hereckých hvězdách, jiná jdou cestou uspokojení odvěké lidské touhy bavit se a dojímat, některá sázejí na propracovaný dramaturgický program a jiná, ta to mají asi nejtěžší, se snaží následovat ideál divadla jakožto prostoru veřejné diskuse.

Barbora Liška
Více
large

Motorem vzdělávání je pouhá zvědavost
CEDIT 02

Rozhovor s rakouským filozofem Konradem Paulem Liessmannem o dvou principech vzdělávání, moralizaci umění a chvále hranic.

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Divadlo na úniku pred človekom
CEDIT 01

Na prelome roku 1999 a 2000 sme sa triasli pred strašiakom s menom Y2K, ktorý mohol zapríčiniť kolaps počítačových systémov. Reálne hrozby buď neboli dostatočne katastrofické, alebo boli otázkou vzdialenej budúcnosti. Pre majoritu zmena klímy ostala problémom odborníkov a politických elít, pre politické elity zas problém odborníkov, ktorý nenaženie volebné preferencie.

Milo Juráni
Více
large

Pokud nic nečiníme, jsme spoluodpovědní za stav věcí
CEDIT 01

Rozhovor s klimatologem Alexandrem Ačem o zprávách IPCC, Gretě Thunberg a společenské dopovědnosti vědce.

Jakub Liška, Matěj Nytra
Více
english