Mobile menu

Vedle tvorby a vlastní činnosti Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu realizuje CED také vlastní projekty. Jedná se o společné akce divadel a vlastní produkci.

large

CED Talks

Mezinárodní diskuzní platforma CED Talks DIVADLO A DIVERZITA vytváří prostor pro diskuzi o současném stavu a podmínkách divadelní tvorby, kterou je nutno více otevírat inspirativním vlivům přesahujícím národní narativy a zároveň obohacovat o různorodé hlasy a perspektivy místních menšin a komunit.

Více
large

Den nezávislosti v Bělorusku

V pondělí 25. 3. Bělorusové slaví Den nezávislosti – výročí vyhlášení nezávislé Běloruské demokratické republiky 25. března 1918.

Více
large

Setkání - Сустрэча

Setkání s běloruskou menšinou z Brna a okolí pořádáme u příležitosti svátku Dne nezávislosti Běloruska.

Сустрэча з беларускай меншасцю з Брна і ваколіцаў мы ладзім з нагоды свята – беларускага Дня волі.

Více
large

Masterclass časopisu Host: Kateřina Nedbálková - Smysl práce a práce bez smyslu

Práce je základním organizačním principem společnosti i zdrojem lidské identity. Měla by nás živit a přinášet lidskému životu smysl a naplnění. Platí však takové ideály v současné české a západní společnosti? A kde se vůbec berou? Měli bychom se pomalu poohlížet po nových životních modelech?

Více
large

Experiment nikdy nekončí

publikace o 30 letech CED

Portrét příspěvkové organizace města Brna, která poskytuje stabilní zázemí pro umělecké experimenty a hledání nových forem divadelního jazyka.

Více
large

Masterclass časopisu Host: Kateřina Šedá – Architektura změny

Může jednotlivec měnit vztahy ve společnosti? Lze to dělat i bez podpory institucí a finančního zázemí? Má smysl se o to vůbec snažit? Je to v zahraničí stejné nebo je to někde snažší? Kateřina Šedá se na příkladu několika participativních projektů pokusí ukázat, jak lze aktivně zapojovat širokou veřejnost do dění kolem sebe a tím postupně měnit její chování.

Více
large

Odolná společnost –⁠ Mezi bezmocí a tyranií

Uvedení knihy & debata s jejími autorkami a respondentkami

Více
large

Blues u stolu

U příležitosti 25. výročí od obnoveného zahájení činnosti Divadla U stolu v rámci Centra experimentálního divadla Vás zveme na obnovené koncertní představení
Blues u stolu. Po skončení blues mohou zájemci shlédnout projekci dokumentu Petra Barana: František Derfler u stolu

Více
large

Dialog v nedohlednu?

česko-rusko-běloruská debata

Na internetu a v televizi každý den vidíme, kam spadla v ukrajinském městě bomba, kde se vojákům podařilo zničit ruský tank nebo zasáhnout sklad paliva. Co se ale dnes děje v samotném Rusku a v Bělorusku, o tom toho moc nevíme. Je vůbec možné dnes vést dialog? Jak dnes přemýšlejí ruské elity? Jak vše vnímají běžní Rusové a Bělorusové? Co dnes může dělat Západ a okolní svět? Co může činit Česká republika? Jak se máme chovat my sami? Kam to všechno může dospět? Jaké jsou varianty řešení a dalšího vývoje?

Více
large

Lid vs. aktivismus – Promítání filmu Po prolomení ticha a beseda s hosty a redakcí CEDITu

Časopis CEDIT vydal v roce 2022 číslo věnované veřejné debatě, kterou vyvolalo vystoupení iniciativy ɴᴇ!ᴍᴜsɪ́š ᴛᴏ ᴠʏᴅʀᴢ̌ᴇᴛ na pražské DAMU. Vystoupení a následné masivní veřejné ohlasy však zakrývají příběh hlavní proponentky iniciativy Marie-Luisy Purkrábkové. A současně otevírají otázky: Co je daň, kterou platíme za aktivismus? Jak se jako společnost stavíme k sexualizovanému násilí a k prolamování tabu? Oceňovaný dokumentární portrét Purkrábkové Po prolomení ticha, který loni uvedl režisér Mikoláš Arsenjev, tyto otázky tematizuje. Po promítání zveme na besedu s režisérem filmu, s divadelním teoretikem Lukášem Kubinou a s Jakubem Liškou, divadelním teoretikem a redaktorem časopisu CEDIT. 

Více
large

Masterclass časopisu Host – Kamila Polívková

diskuse

Další ze série Masterclass časopisu Host se uskuteční v úterý 18. 10. 2023 od 19:00 na Sklepní scéně CED. Tentokrát s umělkyní Kamilou Polívkovou na téma: Vnitřní svět v obrazech.

Kamila Polívková je původní profesí scénografka a své divadelní inscenace staví na silných vizuálních motivech. Text – ať už divadelní hru nebo adaptaci literatury – vnímá jako materiál k dalšímu zpracování, jako spojovací hmotu celistvého obrazu, který na jevišti vzniká. Každý použitý formát, každý prostředek - jazyk, prostor, světlo, zvuk, projekce a herecká akce, každý jednotlivý detail nebo gesto je jeho součástí. Ve své masterclass se režisérka Polívková zamyslí nad hierarchií prostředků a svou posedlou touhou po rovnováze. A možná se přizná k tomu, proč ji tolik fascinují cizí vnitřní světy.

Více
large

Výjezdy po Evropě – nahlédnutí platformy Terén do fungování evropských divadelních scén

V roce 2023 realizovala platforma Terén celkem pět zahraničních cest, které se uskutečnily skrze program Národní plán obnovy – Mobilita II., a to za účelem vzdělání zaměstnanců. V rámci jednotlivých cest se na výjezdech vystřídali pracovníci v různých sestavách. Do Finska a Estonska se vydala na konci dubna 2023 dvojice Barbora Doležalová a Soňa Borodáčová, na kterou navázali v druhé půlce září Lukáš Jiřička a Soňa Borodáčová cestou do Německa a Matyáš Dlab a Maxmilián Máslo do Švýcarska a Německa. V říjnu odcestovala do Chorvatska a Slovinska Viktória Citráková a Lukáš Jiřička a výjezdy zakončily Kristýna Businská a Soňa Borodáčová cestou do Belgie.

Více
large

Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče

Ambasáda nezávislé běloruské kultury při CED se stala partnerem tanečního představení Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče , vznikající jako spolupráce českých a běloruských tvůrců.

Více
large

Měsíc autorského čtení 2023

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení (MAČ) tradičně začíná v Brně v prostorách CED. V roce 2023 je čestným hostem festivalu Norsko.

Více
large

Zdánlivá pominutelnost (scénografie) Jána Zavarského aneb Náčelník Dymiaca hlava

Uvedení knihy JÁN ZAVARSKÝ do slušné společnosti. Vzpomínka na vynikajícího slovenského scénografa, spolupracovníka Divadla Husa na provázku a HaDivadla Jána Zavarského (1948-2022).

Více
large

Běloruské drama současnosti

debata

 
V rámci doprovodného programu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno se v sobotu 20. 5. uskuteční v Divadle Husa na provázku debata na téma „Běloruské drama současnosti“.
 

Více
large

Neviditelná Ukrajina

mezinárodní diskuse

Mezinárodní diskuse s názvem Neviditelná Ukrajina, kterou připravujeme ve spolupráci s Maxem Nowotarskim – režisérem a spoluautorem dokumentární inscenace Než skončí válka / До кінця війни, se uskuteční 4. dubna v HaDivadle.

 

 

Více
large

Masterclass časopisu Host

pozvánka na workshop

Masterclass časopisu Host:

Martin Mareček – Síla dokumentu

Uskuteční se v úterý 18. 4. 2023 od 19:00 na Sklepní scéně CED.
 
Přední český dokumentarista Martin Mareček naposledy zaujal diskutovaným filmovým portrétem Kamila Fily Síla. V názvu filmu lze číst více významů, svou masterclass však Mareček věnuje zejména síle dokumentu jako takového. V čem se liší od hraného filmu? Proč je lepší používat termín sociální herec spíše než protagonista dokumentu? Jak je to s nehynoucím požadavkem na objektivitu? Masterclass bude doprovázena ukázkami včetně nepoužitých materiálů.

Více
large

Masterclass časopisu Host

pozvánka na workshop

Masterclass časopisu Host:

Tereza Matějčková - Kdo tu mluvil o vítězství?

 

Uskuteční se v úterý 7. 2. 2023 od 19:00 na Sklepní scéně CED.

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Pokud však máme skutečně růst, není naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému? Zde se objevuje pojem rezignace. Pozitivně vyložená rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize Kdo tu mluvil o vítězství? nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.
 
 
 

Více
large

AudioCafe – Sny a touhy

poslechové večery

Projekt Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, Centra experimentálního divadla a Českého rozhlasu s fokusem na současnou audio-dokumentární tvorbu.

Více
large

Podívat se Ukrajině do očí

Ruští a běloruští intelektuálové hledají odpověď na otázku, zda a kdy se budou moci Rusové a Bělorusové podívat do očí svým sousedům Ukrajincům. Jak malá dokáže být velká kultura a co lze dělat, aby se očistila. Jak vidí sebe Bělorusové a Rusové a co můžou a musejí udělat pro svobodnou Ukrajinu.

Více
large

30 CED

pozvánka

Srdečně zveme na celodenní oslavy 30 let existence Centra experimentálního divadla! Na společný kontinuální program, který se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022 v celém areálu na Zelném trhu, se těší Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén spolu s dalšími zaměstnanci a zaměstnankyněmi CED.   

Více
large

AudioCafé - Překonávání hranic

poslechový cyklus

Podzimní série pořadu AudioCafé, zvukových úterků od osmé večerní v kavárně Divadla Husa na provázku, se uskuteční na téma překonávání hranic.

Více
large

Dokument o sochaři Janu Šimkovi

dokument

Film popisuje příběh sochaře Jana Šimka, jehož sochařské dílo vznikalo z živé účasti v dramatech a výzvách své doby, na které dokázal reagovat s nezaměnitelnou uměleckou invencí.

Více
large

SKÁCEL STO: celoroční oslavy

AKCE

V letošním roce si Brno připomíná sté výročí narození významného moravského básníka Jana Skácela (1922–1989). Po celý rok proto budou probíhat tematické akce, přičemž řada z nich se uskutečnila již přímo v den výročí v pondělí 7. února 2022.

Více
large

Hranice. Co chtějí? Co chceme?

dokumentární divadlo a diskuse

Ambasáda nezávislé běloruské kultury, zřízená v rámci Centra experimentálního divadla, pořádá u příležitosti Dne nezávislosti Běloruské republiky performance dokumentárního divadla a následnou diskusi na téma: Hranice. Co chtějí? Co chceme?

Více
large

BRNO PRO UKRAJINU

Občanská iniciativa

Občanská iniciativa koordinující brněnská sběrná místa materiální pomoci, určené jak k dopravě na Ukrajinu, tak i k využití pro uprchlíky v Brně. Iniciativu zaštiťují Divadlo Husa na provázku, Centrum experimentálního divadla a studentské senáty brněnských vysokých škol.

Více
large

JUKEBOX SKÁCEL

Večer hudby a poezie pro Jana Skácela – Jukebox Skácel / DJ Štědroň – je organizován jako vzpomínková akce u příležitosti stého výročí narození významného moravského básníka Jana Skácela (1922–1989).Více
large

Tisková konference: SKÁCEL STO

reportáž

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 se v Moravském zemském muzeumu uskutečnila tisková konference k akci SKÁCEL STO. 


Více
large

SKÁCEL STO

Festival

V letošním roce si Brno připomíná sté výročí narození významného moravského básníka Jana Skácela (1922–1989). Po celý rok budou probíhat tematické akce, přičemž řada z nich se uskuteční přímo v den výročí: v pondělí 7. února.

 

Více
large

Havel žije: Setkání a vzpomínka na něj

Festival

V sobotu 18. prosince uběhne 10 let od úmrtí Václava Havla. V Divadle Husa na provázku a v Uličce Václava Havla se uskuteční výstava fotografií a promítání unikátních záznamů Václava Havla. Po koncertu Kapely Paměti národa vyvrcholí večer jedinečným setkáním s českými, slovenskými a polskými osobnostmi, které Václava Havla skutečně znaly.

Více
large

Kultura volí dialog

Prohloubit spolupráci, artikulovat priority v oblasti legislativy a financování kultury a nastínit budoucnost strategických dokumentů včetně meziresortní spolupráce požadují po politických stranách kandidujících do letošních parlamentních voleb zástupci a zástupkyně odborné kulturní veřejnosti.

Více
large

VISEGRAD FOCUS: Belarus

Tento projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním tohoto fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Více
large

Umělcem v Bělorusku: Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda

V neděli 16. května přijeli do České republiky běloruští spisovatelé Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda. Spisovatelé byli pozvaní na rezidenční pobyt, který vznikl na popud Ambasády nezávislé běloruské kultury, Centra experimentálního divadla a Moravské zemské knihovny. Pobyt tvůrců organizuje a financuje Moravská zemská knihovna a zajišťuje je jeho sekce České literární centrum.

Více
large

Rezidenční pobyty pro běloruské umělce

Ambasáda nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla iniciovala rezidenční pobyty pro běloruské umělce.

Více
large

Dopisy běloruským politickým vězňům

CED a Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR spustily mimořádný projekt, jehož smyslem je podnítit sepsání osobních dopisů běloruským politickým vězňům. Autory dopisů mají být významné osobnosti českého kulturního a veřejného života.

Více
large

Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR

CED navazuje na odkaz Václava Havla a zřizuje v Brně Ambasádu nezávislé běloruské kultury v ČR. Otevření ambasády je symbolicky směřováno na 17. listopad, který je v České republice státním svátkem a Dnem boje za svobodu a demokracii.

Více
large

Vykolejit: Diskuse CED k (post)pandemické situaci

CED ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku, HaDivadlem a platformou Terén uspořádal sérii čtyř diskuzí, kterou se pokouší reflektovat důležitá témata a aktuální dění spojené s šířením onemocnění COVID-19. 

Více
large

Měsíc autorského čtení 2020

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení (MAČ) tradičně začíná v Brně v prostorách CED. V roce 2020 bylo čestným hostem festivalu Maďarsko.

Více
large

Třicet: Horizontální oslava

Horizontální oslava u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce. Osou dne se symbolicky stalo 30 rozhovorů se 30 osobnostmi. Pozornost byla věnována širokému spektru témat, která CED pokládá za zásadní nejen v souvislosti s vývojem posledních třiceti let, ale zejména dnes.

Více
large

Klimatická výzva

Na jaře roku 2019 Centrum experimentálního divadla vydalo společně s HaDivadlem, Divadlem Husa na provázku a platformou Terén klimatickou výzvu. Jejím cílem bylo, aby Zastupitelstvo města Brna vyhlásilo na úrovni města stav klimatické nouze a aby vedení města vytvořilo plán, jak do roku 2030 razantně snížit emise skleníkových plynů.

Více
english